Pros R1.3 bilyon larzan taks pa’n ganny kolekte

24-February-2017

• Komisyonner Reveni i demisyonnen

 

Depi 2008 ziska lannen pase Komisyon Reveni Sesel (SRC) in perdi en sonm anviron R1,294,000,000 (En bilyon desan katreven katorz milyon roupi) an term larzan taks ki dimoun pa’n peye e ki zot drwa sa komisyon.

Se Minis pour Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik Dr Peter Larose ki ti fer sa deklarasyon pandan en sesyon Lasanble Nasyonal yer bomaten.

Minis Larose i dir i ti dekouver sa sitiasyon atraver en vizit familyarizasyon ki i ti fer kot ladwann ek erport de semenn pase.

Minis ti donn bann detay swivan an term larzan taks ki pa’n kolekte par lannen depi 2008 ziska 2016:

  • • An 2008 –  R371,000,811 (trwa san swasanteonz milyon wit san onz roupi);
  • • An 2009 – R36,997,887 (trannsis milyon nef san katreven diset mil wit san katreven set roupi);
  • • An 2010 – R7,000,912 (set milyon nef san douz roupi);
  • • An 2011 – R11,037,661 (Onz milyon trannset mil sis san swasanteen roupi);
  • • An 2012 – R26,204,201 (Vensis milyon de san kat mil de san enn roupi);
  • • An 2013 – R30,007,122 (Trant milyon set mil san vennde roupi);
  • • An 2014 – R81,927,138 (Katreven enn milyon nef san vennset mil san trantwit roupi)
  • • An 2015 – R256,895,515 (De san senkannsis milyon wit san katreven kenz mil senk san kenz roupi);
  • • An 2016 – R843,389,282 (Wit san karanntrwa milyon trwa san katreven nef mil de san katreven de roupi).

 

Sa i fer an total R1,294,383,632, (en bilyon desan katreven katorz milyon trwa san katreven trwa mil sis san trannde roupi).

Minis Larose ti dir ki bann kont aryeraz i varye ant mil roupi ziska plis ki en milyon roupi.

I ti osi fer resorti ki pandan son vizit familyarizasyon i ti vwar 1,456 tyek dan posesyon SRC ki pa’n ganny met dan labank.

“I annan 321 tyek ki pa’n date, bann tyek valid i annan set, bann tyek ki zis dimoun in donnen e pa’n ekri nanryen anler lo la pour en rezon ou en lot i annan 208 e bann stale cheques ki pa reelman valid ouswa in depas zot dat ekspirasyon i 920,” i ti dir.

I ti dir ki ler odit entern i fini son travay, en sonm apepre R16.6 milyon ki bezwen antre ankor dan labank.

“Si nou konsider bann dimoun ki pa’n peye ek sa bann tyek ki pa ankor met dan labank i ariv en sonm apepre R1.3 bilyon,” Minis Larose ti fer resorti.

Pour kapab ranmas sa bann taks minis ti dir ki stratezi se premyerman pour pran kontrol aktivite ki pe deroule pour lenstan pour fer sir ki tou marsandiz ki antre dan pei i ganny takse, peye e larzan i antre dan labank.

“Dezyenmman nou bezwen en lot tim pour regard sa bann biznes ki pa’n peye e vwar ki mannyer pour regle sa problenm,” i ti dir.

Swivan sa bann iregilarite ki minis in fer resorti, i ti osi anons demisyon Komisyonner Reveni Georgette Capricieuse.

 

 

Source: NATION 2-24-17